Aktualności
 
Aktualności
 

W dniu 7 stycznia  2016 r. Prezes UKE wydał opinię zatwierdzającą Ofertę Ramową Operatora Mazowieckiej Sieci Szerokopasmowej zreazlizowanej w ramach projektu "Internet dla Mazowsza”.

 

Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej operatora infrastruktury mazowieckiej sieci szerokopasmowej zrealizowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” z postanowieniami Decyzji z dnia 29 października 2012 r. nr C(2012)7811 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.33473 (2012/N) – Polska Internet dla Mazowsza, tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury mazowieckiej sieci szerokopasmowej.

 

W swojej opinii Prezes UKE uwzględnił warunki dostępu do mazowieckiej sieci szerokopasmowej określone w Decyzji notyfikacyjnej KE. Głównymi elementami, które przeanalizował Prezes UKE, były:

  • obowiązek oferowania dostępu do infrastruktury wyłącznie na kwalifikowanych obszarach i na zasadach wynikających z Decyzji notyfikacyjnej (na podstawie motywu 40 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • obowiązek zapewnienia usług hurtowych innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (na podstawie motywu 46 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • zakres usługowy oferty (na podstawie motywu 46 Decyzji notyfikacyjnej KE);
  • wysokość cen za hurtowy dostęp do mazowieckiej sieci szerokopasmowej (na podstawie motywu 52 Decyzji notyfikacyjnej KE).

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt