Aktualności
 
Aktualności
 

 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPERATORA SIECI "INTERNET DLA MAZOWSZA"

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia 24 lipca 2020 r. obowiązki operatora sieci „Internet dla Mazowsza” przejęło Województwo Mazowieckie, w imieniu którego wszelkie czynności związane z operowaniem siecią wykonywać będzie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie.  Jeżeli chcielibyście Państwo skontaktować się bezpośrednio z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. niniejszym podaję dane kontaktowe:

 

 

 

 

------

 

 

NOTIFICATION ABOUT THE CHANGE OF THE "INTERNET FOR MAZOVIA" NETWORK OPERATOR

 

 

We hereby inform that the operator of the Internet for Mazovia network was changed to the Mazovian Province on 24th of July 2020 and all activities related to the operation of the network will be performed on behalf of the Province by Agencja Rozwoju Mazowsza SA with its seat in Warsaw. If you wish to contact directly Agencja Rozwoju Mazowsza SA I hereby provide the contact data:

 

 

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt