Rolą KBTO jest współpraca z Dostawcami Usług Internetowych.

Osoby prywatne jak i firmy, które nie pełnią tej roli, a są zainteresowane naszą ofertą proszone są
o kontakt ze swoim Dostawcą Internetowym.

 

 

Zgodnie z Umową o Partnerstwie Publiczno- Prywatnym z Województwem Mazowieckim, 

KBTO  będzie operować siecią IDM i sprzedawać usługi przez 7 lat operatorom lokalnym,

którzy będą świadczyć usługi użytkownikom końcowym (mieszkańcom/przedsiębiorstwom)

 

 

 

 

 Mapa Zasięgu Lokalnych Operatorów

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej