Poni­żej znaj­duje się mapa sieci IDM, która przed­sta­wia węzły dys­try­bu­cyjne i szkie­le­towe                               oraz rela­cje mię­dzy węzłami.

Mapa KBTO

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt