Aktualności
 
Aktualności
 

Zmiana Oferty Ramowej firmy KBTO

 

Z dniem 1 maja 2018 r. weszła w życie nowa Oferta Ramowa określająca warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” (zwana dalej „OR”), która uzyskała akceptację Prezesa UKE (https://bip.uke.gov.pl/decyzje/oferty-ramowe/modyfikacja-oferty-spolki-kbto-sp-z-o-o-operatora-infrastruktury-regionalnej-sieci-szerokopasmowej-w-woj-mazowieckim,18.html)

 

Zmiany w OR obejmują:

1) rozszerzenie definicji o podmioty administracji publicznej nie będące operatorem w rozumieniu Ustawy, tak aby umożliwić ww. podmiotom skorzystanie z usług oferowanych przez KBTO Sp. z o.o.,

2) rozszerzenie świadczonych przepustowości dla usługi Ethernet o 2Gb/s, 3Gb/s, 4Gb/s i 5Gb/s i aktualizację Cennika w zakresie nowych przepustowości,

3) wprowadzenie nowej usługi – Transmisji Danych realizowanej do krajowych punktów wymiany ruchu (IX) i wprowadzenie Cennika opłaty dodatkowej dla tej usługi.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania.

Aktualna OR wraz z załącznika dostępna jest na stronie KBTO w Do Pobrania „Umowa Ramowa”.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół KBTO Sp. z o.o. 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt