Uzgodnienia Branżowe
 
Uzgodnienia Branżowe
 

 

Wzór Wniosku - [Pobierz]

 

Cennik

 

Obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

  

Warunki Techniczne*

  * opłaty nie dotyczą Warunków Technicznych wystawianych dla zawartych Umów Szczegółowych

 

Opłatę za wystawienie Warunków Technicznych nalicza się w oparciu o następującą formułę:

Opłata = N + (N1*200) + (N2*150) + (N3*100) + L + (L1*50)

 

Symbol

Nazwa usługi 

Opłata (netto)

N

Wstępna weryfikacja dokumentacji pod względem występowania kolizji
(do 4 stron A4 skala 1:500*)

600

N1

każda dodatkowa strona z zakresu od 5 do 30 stron

200

N2

każda dodatkowa strona z zakresu od 31 do 55 stron

150

N3 każda dodatkowa strona z zakresu od 56 i więcej stron 100
L Analiza Kolizji wzdłuż sieci IDM (długości do 200m) 500
L1 każde kolejne rozpoczęte 100m kolizji wzdłuż sieci IDM 50
P Prolongata terminu ważności WT (za każdą stronę A4) 50

 

Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

 

Opłatę za Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej nalicza się w oparciu o następującą formułę:
Opłata = (A*150) + UDP

 

Symbol

Nazwa usługi 

Opłata (netto)

A

Analiza przesłanych materiałów (każda strona A4, skala 1:500)

150

UDP

Wystawienie uzgodnienia

300

PUDP

Prolongata terminu ważności Uzgodnienia (za stronę A4)

50

 

Analiza dokumentacji pod względem występowania sieci IdM

 

Opłatę za Analizę nadesłanej dokumentacji nalicza się w oparciu o następującą formułę:
Opłata = A + (A1*100) + (A2*50)

 

Symbol

Nazwa usługi 

Opłata (netto)

A

Analiza dokumentacji (do 4 stron A4 skala 1:500*)

300

A1

każda dodatkowa strona z zakresu od 5 do 30 strony

100

A2

każda kolejna strona z zakresu od 31

50

 

 

Informacje dodatkowe:

 - W przypadku dokumentacji w skali 1:1000 opłata zostanie zwiększona o x1,5

 - W przypadku dokumentacji w formie elektronicznej przyjmuje się skalę 1:500

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt