Uzgodnienia Branżowe
 
Uzgodnienia Branżowe
 

 

Cennik Uzgodnień dokumentacji projektowej

 

Opłatę za uzgodnienie dokumentacji projektowej nalicza się w oparciu o następującą formułę:
Opłata = N + (N1*200) + (N2*150) + (N3*100) + C + (C1*200) + L + (L1*50)

 

 

Symbol

Nazwa usługi 

Opłata (netto)

N

Wstępna weryfikacja dokumentacji pod względem występowania kolizji (do 4 stron A4)

600

N1

każda dodatkowa strona z zakresu od 5 do 30 stron

200

N2

każda dodatkowa strona z zakresu od 31 do 55 stron

150

N3 każda dodatkowa strona z zakresu od 56 i więcej stron 100
C Kolizja miejscowa 300
C1 każda dodatkowa kolizja 200
L Kolizja wzdłuż sieci IDM (długości do 300m) 500
L1 każde kolejne 100m kolizji wzdłuż sieci IDM 50
P Prolongata terminu ważności uzgodnień (za każdą stronę A4) 50

 

Informacje dodatkowe:

 - W przypadku dokumentacji w skali 1:1000 opłata zostanie zwiększona o x1,5

 - W przypadku dokumentacji w skali 1:2000 opłata zostanie zwiększona o x2,0

 - Akceptowane skale to: 1:500, 1:1000, 1:2000. W przypadki innej skali prosimy o uprzedni kontakt celem ustalenia opłaty

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt